top of page

Privacyverklaring Stichting MVO-Register

Ten behoeve van Futureproof Community

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van alle leden en bezoekers van de Futureproof Community. In deze Privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we hiermee omgaan. Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die de Futureproof Community bezoekt. Stichting MVO-Register is gevestigd aan de Rijnzathe 34, 3454 PV, De Meern.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wanneer je je registreert op de Futureproof Community  worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Stichting MVO Register. 

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens als je de Futureproof.community gebruikt: 

a. Je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die we je verzoeken in te vullen op het moment dat je je registreert als lid van de Futureproof.community. 

De volgende gegevens zijn verplichte registratiegegevens om gebruik te kunnen maken van de Futureproof Community : 

 • Je naam 

 • Je e-mailadres 

De volgende gegevens zijn niet verplichte profielgegevens. Je bepaalt zelf of je deze invult: 

 • Je telefoonnummer 

 • Je profielfoto 

 • Je functie 

 • Social media gegevens 

 • Je werkgever 

 • Bedrijfsgegevens, waaronder locatie, telefoonnummer en social media gegevens van het bedrijf 

Van je registratiegegevens zijn alleen je naam en foto zichtbaar voor alle bezoekers van de Futureproof Community. De overige gegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers van de Futureproof Community. Je kunt zelf kiezen of je je emailadres deelt met ingelogde gebruikers van de Futureproof.community. 

b. Eventuele persoonsgegevens in de content items die je zelf deelt via de Futureproof.community. 

c. Andere informatie die we verwerken. Daarbij gaat het om de volgende informatie: 

 • Tracking cookies, waarmee we je voorkeuren, bezoek en gebruikshistorie op de Futureproof.community verwerken om op basis daarvan aanbiedingen te doen van producten en diensten van Stichting MVO-Register. 

 • Gegevens die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de Futureproof.community en de dienstverlening van de Futureproof.community te verbeteren, zoals maar niet uitsluitend je Internet Protocol (IP) adres.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS? 

We verwerken je persoonsgegevens om de volgende redenen: 

 • Om de Futureproof Community en de diensten en functies die wij aan jou en andere gebruikers leveren goed te laten functioneren en te verbeteren. 

 • Om je nieuwsbrieven, onderzoeken en passende aanbiedingen te sturen, indien je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven; om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Stichting MVO-Register gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor jij deze aan ons hebt verstrekt, tenzij jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden. 

WANNEER VERSTREKKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN? 

Stichting MVO-Register verstrekt je persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan andere partijen: 

 • Voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening, met name voor functionele doeleinden, zoals het technisch functioneren van de Futureproof.community. 

 • Stichting MVO-Register sluit verwerkersovereenkomsten met deze derden zodat zij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. 

 • Om je vraag of aanbod op de Futureproof Community te matchen aan andere partijen. 

 • Als de gegevens openbaar zijn. 

 • Als Stichting MVO-Register op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. 

HOE ZIT HET MET LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN? 

De Futureproof Community bevat links naar websites van derde partijen. Indien je via de Futureproof Community terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Stichting MVO-Register controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar de Futureproof Community naar linkt. Stichting MVO-Register adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft. 

HOE KUN JE JE TOESTEMMING INTREKKEN? 

Indien je geen marketing- en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kunt je je hiervoor uitschrijven (opt out) via je persoonsprofiel of door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar hello@futureproof.community. We zullen binnen een periode van vier weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen. 

Let er wel op dat we je e-mailadres mogen blijven gebruiken voor het toezenden van mails  inzake het gebruik van de Futureproof Community  en je gebruikersaccount, of om je e-mailadres te gebruiken op andere wijze zoals in deze Privacyverklaring staat beschreven. 

Indien je je e-mailadres wil laten verwijderen van onze database, kun je hiervoor een bericht sturen naar hello@futureproof.community. We zullen binnen een periode van vier weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen. 

WAT ZIJN JE RECHTEN? 

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens. 

Je kunt je persoonsgegevens die Stichting MVO-Register in het kader van je deelname aan de Futureproof Community heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: hello@futureproof.community. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek. 

Je moet er rekening mee houden dat bepaalde type persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te controleren of je voor het gebruik van de Futureproof Community in aanmerking komt, niet gewist kunnen worden, tenzij je je gebruikersaccount wist. Het gaat hierbij onder andere om je naam en e-mailadres. Houd er rekening mee dat het wissen van bepaalde persoonsgegevens ertoe kan leiden dat je gebruikersaccount wordt beëindigd en je geen toegang meer krijgt tot de Futureproof Community.

Stichting MVO-Register kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient. 

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Stichting MVO-Register omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS? 

Wij verwijderen je persoonsgegevens binnen drie maanden nadat je je gebruikersaccount hebt opgezegd, tenzij een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet.  

De gegevens van het gebruik van de Futureproof Community  kunnen we na beëindiging van je gebruikersaccount nog steeds verwerken voor historische en statistische doeleinden, maar uitsluitend op geaggregeerd niveau. 

HOE GAAN WE OM MET COOKIES? 

Stichting MVO-Register maakt op de Futureproof Community gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid. Dat vind je hier

HOE GAAN WIJ OM MET MELDINGEN VAN ZWAKKE PLEKKEN IN DE BEVEILIGING VAN ONZE SYSTEMEN? 

Stichting MVO-Register heeft een responsible disclosure beleid waarin we aangeven hoe je je bevindingen over de veiligheid van onze systemen kunt melden en hoe wij hiermee omgaan. 

WAT ONDERNEEMT STICHTING MVO-REGISTER OM JE PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN? 

Stichting MVO-Register zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We hebben het beveiligingsniveau afgestemd op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, de stand van de techniek en de uitvoeringskosten.

De toegang tot de data op de servers van Stichting MVO-Register is beveiligd via een username en password. Ook staan de servers in een beveiligde omgeving. De servers zelf – zowel fysiek als de gegevens daarop – zijn beveiligd. 
 

Interne toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die toegang tot de persoonsgegevens moeten hebben om hun taken uit te voeren. Niet toegestane toegang en niet toegestaan gebruik van persoonsgegevens door werknemers zijn grond voor disciplinaire actie jegens de betreffende werknemer. Verder is ons informatie management systeem zo geconfigureerd dat persoonsgegevens van gebruikers zijn afgesloten van werknemers die niet over de vereiste toegangsrechten bezitten die gekoppeld is aan hun taak. 

De gebruiker erkent en is ermee akkoord dat de Service Providers vanStichting MVO-Register verantwoordelijk kunnen zijn voor het verwerken en vastleggen van sommige van de persoonsgegevens die we ontvangen. Deze Service Providers zijn contractueel gebonden om de persoonsgegevens die zij van Stichting MVO-Register ontvangen, te beveiligen en veilig te  houden. Hoewel we ernaar streven om je persoonsgegevens te beschermen, ben je je ervan bewust en aanvaard je dat het versturen van informatie via het internet niet noodzakelijkerwijs veilig is en kan worden onderschept / opgevangen door derden. Daarom kunnen we de veiligheid van die informatie niet garanderen en zijn we niet aansprakelijk voor het geval waarin een derde je informatie onderschept en/of opvangt. 

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Stichting MVO-Register heeft het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de Futureproof Community website.  

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met hello@futureproof.community

Laatst bijgewerkt

31 juli 2020. 

bottom of page